Fundacja pomocy dzieciom „DAR”

Leczenie / Rehabilitacja / Pomoc socjalna / Integracja

Fundacja Pomocy Dzieciom DAR powstała 17.12.2010r.
z inicjatywy Pana Bogdana Zubiela, któremu nie jest obojętny los dzieci.
Fundacja ma na celu niesienie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
oraz umożliwienie im rozwoju duchowego i intelektualnego.

Dzięki ludziom dobrej woli
możemy skutecznie realizować nasze cele poprzez:

udział w finansowaniu akcji dożywiania dzieci

finansowanie kosztów leczenia
i rehabilitacji chorych dzieci

zakup podręczników i pomocy naukowych dla dzieci z ubogich rodzin

fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych dla dzieci i młodzieży

udział w finansowaniu akcji integracyjnych mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych

organizowanie i finansowanie akcji dobroczynnych i charytatywnych

pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmaceutycznych

zakup sprzętu specjalistycznego dla dobra publicznego

Najnowsze informacje z działalności Fundacji:

Co zrobiliśmy

Co chcemy zrobić

Mamy nadzieję iż dzięki naszym działaniom uśmiech i
szczęście zagości na wielu twarzach naszych milusińskich.