Współpraca z F.H. Tesso

Misją Fundacji Pomocy Dzieciom „Dar” jest niesienie pomocy dzieciom potrzebującym, których dotyka niedostatek i wykluczenie społeczne. W celu pozyskania funduszy na ten cel od 2010 roku, czyli początku naszej działalności, nawiązaliśmy ścisłą współpracę z F.H. Tesso sp.j. , która podeszła do problemu z pełnym zaangażowaniem. Wspiera naszą fundację podejmując się organizacji zbiórek odzieży używanej zarówno w formie zbiórki ulicznej, jak i do specjalnych pojemników na odzież używaną z logo fundacji  biorąc odpowiedzialność za logistykę, transport i zagospodarowywanie zebranej odzieży, dzięki temu otrzymujemy posegregowaną odzież zgodnie z konkretnymi potrzebami naszych podopiecznych lub środki finansowe.

Ponadto F.H Tesso sp.j. uczestniczy w wielu wydarzeniach charytatywnych poprzez bezpośrednie działanie lub też za pośrednictwem naszej fundacji. Przyczynia się do godnego życia i odzyskania nadziei na lepsze jutro podopiecznych naszej fundacji. Dzięki pozyskanym środkom od firmy możemy realizować cele w zakresie pomocy dzieci w ciężkiej sytuacji życiowej, zdrowotnej i materialnej, zakupić odpowiedni sprzęt rehabilitacyjny, zorganizować turnusy rehabilitacyjne, zakupić potrzebne leki czy pomoce edukacyjne.

wspolpraca z f.h tesso