Na początek planujemy:

  • zorganizowanie warsztatów integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z dziećmi zdrowymi, polegających na wspólnych zajęciach muzyczno – plastycznych;
  • zorganizowanie hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych;
  • organizacje wyjazdu dla dzieci z domu dziecka na kolonie i obozy;
  • udzielanie się w lokalnych akcjach, organizowanych na cele dobroczynne i charytatywne;
  • ufundowanie stypendiów naukowych dla najzdolniejszych dzieci z ubogich rodzin w celu ich dalszego rozwoju intelektualnego;
  • pomoc przy zakupie sprzętu potrzebnego do leczenia i rehabilitacji dzieci przebywających w hospicjach.