Obowiązek informacyjny

Realizacja  obowiązku informacyjnego w zakresie danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Fundacje Pomocy Dzieciom DAR

Dnia 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych zwane RODO.

Rozporządzenie wprowadza nowe zasady ochrony danych osobowych i musi być stosowane na terenie Polski.

Do czasu wejścia w życie RODO przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Po 25 maja 2018 r. taka podstawą jest oprócz ustawy w/w rozporządzenie.

Fundacja Pomocy Dzieciom DAR przetwarza Państwa dane osobowe oraz Państwa dziecka  w zakresie: imię i nazwisko rodzica, imię i nazwisko dziecka, na postawie zgody wyrażonej podczas procedury kwalifikacji na realizację pomocy przez FPDD. W związku z czym nie pobieramy od Państwa zgody po raz kolejny.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz Państwa dziecka w Fundacji Pomocy Dzieciom DAR.

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Dzieciom DAR, z siedzibą przy ul. Tczewska 1, 83-031 Łęgowo.
 2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę kontaktować się z Administratorem danych osobowych, e-mail:biuro@fundacjadar.com.pl, tel. 500-472-909.
 3. Przetwarzanie danych osobowych małoletniego oraz jego rodzica/opiekuna prawnego odbywa się na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.
 4. Dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia pomocy zgodnie z działalnością statutową FPDD.
 5. Realizacja pomocy nie jest możliwa bez udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez rodzica/opiekuna prawnego małoletniego.
 6. Dane osobowe małoletnich FPDD oraz jego rodziców/opiekunów przekazywane nie będą innym odbiorcom.
 7. Dane osobowe małoletniego oraz rodzica/opiekuna prawnego będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat od realizacji pomocy FPDD.
 8. Po wskazanym w w/w punkcie okresie czasu dane małoletniego oraz rodzica/opiekuna prawnego podlegają anonimizacji lub zniszczeniu jeśli są w formie papierowej.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 10. Rodzic/ opiekun prawny ma prawo do żądania od administratora:
 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.
 1. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez kontakt pod mailem biuro@fundacjadar.com.pl. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Rodzic/opiekun prawny ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego obecnie Głównego Inspektora Ochrony danych Osobowych.