Finansownie leczenia, rehabilitacji
oraz poprawy warunków życia

Od powstania naszej fundacji głównym założeniem i celem było dobro dzieci. Bez pomocy i wsparcia naszych partnerów nie bylibyśmy w stanie uczynić tak wiele dla naszych maluczkich. Dzięki dobrej woli i ogromnemu zaangażowaniu darczyńców możemy pomagać naszym podopiecznym i ich rodzinom. Osób potrzebujących ciągle przybywa, a fundusze to ograniczone zasoby. Nasze środki finansowe w formie dotacji celowej z przeznaczyliśmy na dofinansowanie:

leczenia w tym dodatkowe badania płatne

rehabilitacji w tym turnusów rehabilitacyjnych

zakup potrzebnych leków i pomocy medycznych, sprzętu rehabilitującego

poprawy komfortu życia poprzez dostarczenie potrzebnych sprzętów gospodarstwa domowego, odzieży itd.,

pomocy szkolnych indywidualnie, jak również podmiotom edukacyjnym

rozrywki w formie udziału w akcjach charytatywnych – przygotowaniu prezentów

pomoc uchodźcom z Ukrainy

Zadania dotyczące wsparcia dotacji celowej jak i rzeczowej w/w to tylko niewielka część naszej pracy, którą zawsze wykonywaliśmy z pełnym zaangażowaniem i empatią dla najmłodszych i ich rodzin borykających się codziennie z masą problemów. Pozyskaliśmy środki od naszych partnerów i sponsorów na dofinansowanie codziennych rehabilitacji czy turnusów rehabilitacyjnych dla naszych podopiecznych borykających się z różnymi defektami zdrowia i życia.

Zaangażowaliśmy się również w rzeczową pomoc uchodźcom z Ukrainy. Przekazaliśmy potrzebującym rodzinom odzież oraz kompletne wyprawki szkolne dla ukraińskich dzieci.

Nowe zadania i cele przed nami i dzięki Państwa pomocy będziemy mogli je w stanie realizować.