O Fundacji „DAR”

Fundacja Pomocy Dzieciom DAR została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gdańsku w dniu 17.12.2010r. Siedziba Fundacji znajduje się w Gdańsku przy ulicy Partyzantów 76 II piętro p. 227.

Pomysł powstania wynika z potrzeby udzielania pomocy tym którzy jej potrzebują, a zwłaszcza dzieciom, które nie są w stanie bez pomocy dorosłych same o siebie zadbać. Pomysłodawcą i jednocześnie fundatorem jest Pan Bogdan Zubiel, który jest wrażliwy na cierpienie i potrzeby dzieci.

obrazek historia clipdrop enhance